Moduł GenoWave – płaszczyzna karmiczno-systemowa

edyta derecka timewaver healy terapia relacje

Moduł TimeWaver GenoWave (analizy związków i relacji) jest narzędziem do dynamicznej analizy energetycznych powiązań w relacjach na różnych poziomach. Podobnie jak i w innych modułach, tak i tu analiza TimeWaver nie tylko pokazuje energetyczny potencjał dowolnej rodziny, związku, grup ludzi, przedsiębiorstwa, relacji biznesowej, lecz także proponuje w zależności od wyników analizy i potrzeby, listę optymalizacyjną w celu zbalansowania i pożądanego wsparcia analizowanej relacji.

Moduł TimeWaver GenoWave jest bardzo przydatny do ustalenia, czy dana relacja opierająca się na uczuciu, przyjaźni czy powiązaniach biznesowych służy energetycznie danej osobie czy raczej jej szkodzi. Analiza proponowana w gabinecie Tune-In może także dotyczyć równowagi wewnętrznej danej osoby i może wskazać np. czy istnieje wystarczający balans np. na płaszczyźnie ciało–umysł -dusza. Jeśli analiza wykaże, ze równowaga jest zaburzona na korzyść pewnego elementu, to optymalizacja Tune-In obejmuje listę balansującą z wibracjami, które mają przywrócić utraconą równowagę.