Moduł punktów energetycznych

Moduł punktów energetycznych TimeWaver oferuje możliwość ustalenia właściwości energetycznej. Analizie można poddać wszelkie podmioty i obiekty ożywione i nieożywione oraz ich elementy i określone obszary. I tak np. mogą to być części ciała, budynki, pomieszczenia czy też określone miejsca w przestrzeni. Dla celów analizy TimeWaver potrzebne jest przekazanie zdjęcia z badanym obszarem. Może to być np.: zdjęcie rentgenowskie, zwykłe zdjęcie na którym widoczny jest badany obszar, plan budynku, mieszkania, rzut poziomy z rozkładem pomieszczeń, schemat organizacyjny przedsiębiorstwa, dzielnica itp. Na tej podstawie dokonuje się lokalizacji korzystnych i niekorzystnych miejsc energetycznych oraz zaburzeń i przeprowadza się odpowiednie balansowanie. Celem terapii w gabinecie Tune-In jest przywrócenie prawidłowego przepływu energetycznego w zaznaczonych obszarach.

edyta derecka timewaver healy terapia tune in punkty energetyczne stopa

Powyższą metodę TimeWaver można zastosować w najróżniejszych obszarach życia, nie tylko w celu energetycznej optymalizacji przedmiotów fizycznych. Ważnym zastosowaniem tego modułu jest tzw. space-clearing (stosowany często w feng shui), tzn. energetyczne oczyszczanie przestrzeni po negatywnych zdarzeniach (np. rozwód) lub przed wprowadzeniem się do nowego domu czy mieszkania, w którym mogą istnieć niekorzystne wzorce energetyczne (np. w wyniku komorniczego przejęcia domu lub nabycia lokum od osób rozwodzących się). Moduł ten można zastosować także do energetycznej optymalizacji przedsiębiorstwa lub firmy. Analiza proponowana przez Tune-In obejmuje wtedy wzajemne relacje pracowników, poszczególnych zespołów lub działów danej firmy oraz ich ogólny stosunek do przedsiębiorstwa, w którym pracują.