O mnie

Z potencjału pola informacyjnego mogą korzystać przedstawiciele różnych profesji. Psychoterapeuci, coachowie, lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy itp. System TimeWaver bazujący właśnie na analizie pola informacyjnego pozwala na dostosowanie go pod kątem profesji, posiadanej wiedzy i celu terapii.

Będąc trenerką psychologii pozytywnej wykorzystuję pole informacyjne dla celów coachingowych w szczególności do ustalenia a następnie wzmacniania mocnych stron, talentów, oraz rozwijania umiejętności budowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

edyta-derecka-psychologia-pozytywna-dyplom

 

W ramach mojej psychoterapeutycznej działalności w obszarze psychologii pozytywnej towarzyszę klientom w procesie transformacji obejmującym ich zdrowie, szczęście, miłość, relacje interpersonalne czy pracę.

Praca terapeutyczna w oparciu o system TimeWaver okazuje się być w tych tematach niezwykle skuteczna. Odpowiednio przeprowadzona analiza w polu informacyjnym pozwala dość szybko uzyskać odpowiedzi na zasadnicze pytania osób pojawiających się w moim gabinecie. 

Najczęstsze potrzeby dotyczą  poprawy relacji z bliskimi osobami, pomocy w podjęciu decyzji, pomocy w rozwiązaniu określonych problemów zdrowotnych i osobistych, wsparcia wybaczenia, przepracowanie poczucia straty, pokonania lęków i stanów depresyjnych, uzyskania równowagi emocjonalnej, przezwyciężenia wypalenia zawodowego, porzucenia stale nawracających myśli i pewnych schematów postępowania, znalezienia sensu życia, wsparcia mocnych stron i talentów i ogólnie podwyższenia jakości życia na poziomie emocjonalnym, psychicznym i duchowym i szeroko pojętej zmiany.

Gros moich klientów to także osoby, którym doskwiera ból różnego pochodzenia.

Moją kolejną specjalizacją jest coaching osobisty i biznesowy w oparciu o metodę łączącą zastosowanie systemu TimeWaver i holistycznego life coachingu o nazwie Holistic Life Branding.

Twórczyniami metody są Christiane Brand – znana i ceniona niemiecka terapeutka pracująca z systemem TimeWaver, założycielka Instytutu Brand, oraz Vanessa Marahrens – holistyczna life coach.

Jako certyfikowana HOLI B LIFE COACH posiadam w swojej ofercie program coachingowy w oparciu o balansowanie i zmianę w polu informacyjnym. Program ten ma na celu dokonanie głębokiej transformacji w obszarze ciała, umysłu i ducha.

HOLIB-Life-Coach-TimeWaver-Edyta-Derecka
Certyfikat TimeWaver Edyta Derecka

Z systemem TimeWaver pracuję od 2020 roku. Twórcą systemu jest Marcus Schmieke, filozof, naukowiec, wynalazca i przedsiębiorca. Sam system jest dość młody, gdyż istnieje od roku 2008. Z uwagi na to, że został stworzony na terenie Niemiec i tam też jest rozwijany oraz  wzbogacany o nowe możliwości zastosowania, to wszystkie liczące się szkolenia i warsztaty prowadzone są przez niemieckich specjalistów.

Jako wieloletni tłumacz języka niemieckiego oraz pracownik naukowy w katedrze filologii germańskiej mam możliwość korzystać z wiedzy dostępnej często wyłącznie w języku niemieckim.

Wykorzystuję zarówno tą szansę i uczestniczę w szkoleniach i kursach organizowanych na terenie Niemiec lub też dostępnych online. Nie pomijam też żadnych możliwości czerpania wiedzy z dostępnych źródeł w języku polskim i angielskim, zwłaszcza że warsztaty prowadzą często lekarze lub specjaliści z wieloletnim doświadczeniem.     

Certyfikat-TimeWaver-Edyta-Derecka
edyta derecka terapia mikroprądy

Zanim zostałam coachem i specjalistą psychologii pozytywnej pracowałam szereg lat na uniwersytecie prowadząc badania naukowe w obszarze nauk humanistycznych. 

Badania naukowe oparte były początkowo na psychoanalizie Sigmunda Freuda. W mojej rozprawie doktorskiej badałam natomiast Novalisa, niemieckiego pisarza i poetę z okresu romantyzmu, który podobnie jak najwięksi fizycy kwantowi m.in. postawił sobie za cel opracować teorię wszystkiego, opracować wzór wyjaśniający i obejmujący funkcjonowanie wszechświata. Wyniki tych badań opublikowałam w w monografii w roku 2006.

Badania naukowe przyczyniły się do wyrobienia w sobie nawyku czerpania wiedzy ze sprawdzonych źródeł i nieprzyjmowania bezkrytycznie poznanych treści. Zawsze starałam się sprawdzić, czy osoba, stojąca za danymi treściami, jest wiarygodna i na ile prezentowane treści mają naukowe potwierdzenie. I tak, opierając się na tych zasadach a jednocześnie wcielając w życie holistyczne zasady balansu i harmonii dotarłam do wiedzy z zakresu fizyki kwantowej, biofizyki, biologii, epigenetyki, psychologii pozytywnej, filozofii kwantowej, psychosomatyki i somatopsychologii, tradycyjnej medycyny chińskiej i totalnej biologii. Głębiej też zaczęłam eksplorować systemy filozoficzne Dalekiego Wschodu  z uwagi na ich głębokie powiązanie z intrygującymi mnie koncepcjami filozofii kwantowej.

Monografia badania naukowe Edyta Derecka
edyta derecka timewaver healy terapia medytacja - mindfulness

Jednocześnie zauważyłam pewną zależność, nad którą zaczęłam się intensywniej zastanawiać. Otóż większość osób, którymi się inspirowałam, regularnie medytowały. Wszystkie też podkreślały duże znaczenie medytacji i wejście w pole serca w ich rozwoju i zrozumieniu siebie i świata. Osoby te podkreślały, że prawidłowo prowadzone medytacje lub modlitwy stanowią drzwi do innego wymiaru, do wymiaru poza czasem i przestrzenią. Z lektury książek dr Joe Dispenzy, z jego wykładów i szkoleń zrozumiałam, że jest to możliwe. Na podobne treści natknęłam się także m.in. na wykładach dr Urlicha Warnke oraz na kursie prowadzonym przez Dietera Broersa i Gregga Bradena. 

Stąd też postanowiłam z intencją zmiany zgłębić praktykowanie medytacji i mindfulnessu na licznych warsztatach i kursach.

Zmiany, jakich zaczęłam doświadczać w wyniku praktykowania medytacji, spowodowały, że jeszcze bardziej wgłębiłam się w specyfikę mechaniki kwantowej, koncepcje filozofii kwantowej, zjawisko splątania kwantowego, a w szczególności znaczenie obserwatora, tj. świadomości, dla wyniku eksperymentu.

Wiedza, jaką zdobyłam dzięki poznaniu teorii takich naukowców, jak Wener Heisenberg, Albert Einstein, Carl Friedrich von Weizsäcker, Erwin Schrödinger, Burkhard Heim, Anton Zellinger, Hans-Peter Dürr i wreszcie niezwykły Dieter Broers, spowodowała, że zwróciłam uwagą na możliwości medycyny informacyjnej i energetycznej. Tym sposobem trafiłam na technologię TimeWaver, w której dostrzegłam niewyobrażalny wręcz potencjał terapeutyczny.

Wgłębiając się w możliwości jakie daje analiza pola informacyjnego danej osoby na wielu płaszczyznach, dostrzegłam bardzo szybko, jak niebywały potencjał terapeutyczny kryje w sobie technologia TimeWaver. Nie tylko umożliwia poprawę jakości życia i wsparcie procesu zmian, lecz także wskazuje na istnienie, przyczyny i miejsce występowania blokad, przy uwzględnieniu poszczególnych płaszczyzn funkcjonowania człowieka.

edyta_derecka_timewaver_healy_terapia
Edyta Derecka Tune In TimeWaver

W miarę poznawania potencjału analizy w polu informacyjnym zainteresowałam się znaczeniem częstotliwości w połączeniu z terapią w polu informacyjnym, jak i niezależnie od niej.

Wiem jak dobroczynne działanie dla całego organizmu ma regularna medytacja, mindfulness, joga czy qigong. Zanim jeszcze poznałam system TimeWaver dużo czasu poświęciłam na zgłębienie różnych technik medytacyjnych, uspokojeniu umysłu i przeprogramowaniu swojego myślenia i zmiany nawyków przez medytację. Byłam pod wrażeniem zdolności do samoregulacji ciała i umysłu, jeśli tylko umożliwi się mu uzyskanie stanu równowagi.

Zauważyłam też, że jeśli emocje, uczucia i umysł są nadmiernie pobudzone przez dłuższy czas, co najczęściej dzieje się w wyniku długotrwałego stresu, to z czasem negatywnie wpływają na zdrowie. Natomiast zły stan prowadzi do pogłębienia braku balansu miedzy duchem, ciałem a rozumem. W takim stanie rozchwiania emocjonalnego i fizycznego bardzo ciężko jest wrócić do równowagi. I tu z powodzeniem można zastosować mikroprądy, by wspomóc ciało i psychikę na drodze powrotu do uzyskania harmonii.

Widząc moc, jaką daje zastosowanie częstotliwości dla odbudowy równowagi organizmu, rozpoczęłam zgłębianie wiedzy w zakresie mikroprądów i ich zastosowania w terapii bólu, szybszym wyjściu z kontuzji, przyśpieszeniu rehabilitacji po urazach. Zauważyłam też na przykładzie osób, które nie praktykują medytacji, że mikroprądy bardzo szybko pomagają przywrócić równowagę emocjonalną.

Łącząc terapię w polu informacyjnym z terapeutycznymi możliwościami mikroprądów oraz dodatkowymi technikami, wspomagającymi utrwalanie procesu zmiany, skutecznie pomagam osobom, które takiej pomocy potrzebują.

edyta-derecka-medytacja