Czym jest system TimeWaver McMakin ?

TimeWaver McMakin FSM jest modułem przeznaczonym do terapii mikroprądami o specyficznej, zdefiniowanej częstotliwości (Frequency Specific Microcurrent – FSM). Kluczowym czynnikiem skuteczności leczniczego działania tej metody jest właściwy dobór częstotliwości. Każda komórka, tkanka, czy gruczoł posiada charakterystyczną dla siebie częstotliwość rezonansową, przy której występuje najwyższa aktywność korzystnych przemian, a produkcja ATP może się zwiększyć nawet o 500%. Reakcja komórek na określoną częstotliwość jest natychmiastowa i pacjent może poczuć pierwsze zmiany już w trakcie zabiegu. Badania wykazały skuteczność FSM m.in. w leczeniu bólów ostrych i przewlekłych, w leczeniu stanów zapalnych i pourazowych, w przyśpieszeniu gojenia ran. 

Korzyści działania tej metody wynikają z ich stymulującego wpływu na procesy fizjologiczne, które zachodzą na poziomie komórkowym. Mikroprądy przywracają równowagę elektryczną i chemiczną uszkodzonych komórek. Przede wszystkim zwiększają produkcję ATP (Adenozyno-3-Fosforanu), który w uproszczeniu mówiąc, podwyższa poziom energii w komórce. Zwiększają syntezę protein i transport aminokwasów do komórek. Wszystko to przyczynia się do pobudzenia procesów naprawy, a dodatkowo, przyspieszony metabolizm sprzyja oczyszczaniu się organizmu z toksyn i innych szkodliwych substancji, które są także odpowiedzialne za ból. Ponadto FSM usuwa zaburzenia fizjologicznych funkcji komórek w wyniku doznanych urazów, traum, bakterii, wirusów i innych czynników zewnętrznych.

 

Terapia FSM w zasadniczy sposób różni się od terapii przeciwbólowej TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, tj. przezskórna stymulacja nerwów – jest metodą wykorzystywaną przez elektrostymulatory wysyłające impulsy elektryczne o niskiej amplitudzie z elektrod przez skórę do nerwów obwodowych). Natężenie mikroprądów w terapii FSM jest ok. 1000 razy mniejsze niż w przypadku elektrostymulacji prądami TENS. Stąd też stymulacja mikroprądami jest praktycznie niewyczuwalna, gdyż jest to mikroprąd o mocy podobnej do tej, jaką komórki i tkanki ciała same generują. Mikroprądy FSM nie mają też nic wspólnego z pobudzaniem nerwów, w szczególności nerwów sensorycznych, będących przedmiotem pobudzenia w metodzie TENS, w której następuje krótkoterminowa blokada bramki bólowej nerwu, transportującego sygnał bólu.

 

Ludzkie ciało funkcjonuje na zasadzie półprzewodnika, przy czym jego działanie jest najbardziej efektywne, gdy organizm otrzymuje wystarczającą ilość wody do tego, aby zapewnić komunikację między komórkami, tkankami i organami. Ta sama zasada dotyczy powodzenia terapii FSM. Im lepiej nawodniony będzie organizm przed terapią oraz w trakcie terapii, tym lepszy skutek będzie miał zabieg. Dlatego zaleca się przygotowanie organizmu do zabiegu przez jego wcześniejsze dostateczne nawodnienie

Przykładowe obszary zastosowania mikroprądów FSM

Bóle, kontuzje, urazy, m.in.:

System nerwowy m.in.:

Beauty m.in.:

Jak widać z powyższego FSM stosuje się w przypadku leczenia bólu różnego pochodzenia, stanów zapalnych, urazów i kontuzji. Specyfika tej metody polega na tym, że częstotliwości aplikowane są przez dwa kanały: kanał A działa częstotliwością na syndrom, np. ból nerwowy. Kanał B określa części ciała, w których ten syndrom się uwidocznił, np. tkanka, organ, określony nerw czy mięsień.