Czym jest system TimeWaver Frequency ?

Wszechświat nie komunikuje się ani w języku polskim ani angielskim ani też chińskim.

Wszechświat komunikuje się w języku częstotliwości.

TimeWaver Frequency jest certyfikowanym urządzeniem medycznym zgodnie z ustawą 93/42/EWG, klasy II a. Należy do najnowocześniejszych urządzeń terapeutycznych, wykorzystujących osiągnięcia wiedzy medycyny informacyjnej i energetycznej przy zastosowaniu mikroprądów o szerokim spektrum częstotliwości.

TimeWaver Frequency to urządzenie, łączące w sobie potencjał diagnostyczny pola informacyjnego oraz potencjał terapeutyczny, jaki daje użycie mikroprądów. Jego działanie opiera się na zasadzie, że człowiek jest zjawiskiem bioelektrycznym a jego życiowe czynności są możliwe dzięki przepływie impulsów elektrycznych we wszystkich przestrzeniach. Zdrowa komórka produkuje wystarczającą ilość energii potrzebnej do właściwego funkcjonowania człowieka. Jeśli komórki i organy komunikują się wzajemnie za pośrednictwem częstotliwości i impulsów elektrycznych, to wykorzystując mikroprądy i częstotliwości, można wspomóc proces ich uzdrawiania.

Cytologowie dr Robert O. Becker i dr Bjorn Nordenstrom (były przewodniczący Komitetu Nagrody Nobla) ustalili w oparciu o badania nad komórką, że prawie wszystkie ostre i przewlekłe choroby mogą być spowodowane spadkiem napięcia błony komórkowej. Zgodnie z ich modelem miarą zdrowia człowieka jest stan zdrowia komórek oraz ich wzajemnej komunikacji. Poziom zdrowia komórki można ustalić w łatwy sposób. Wystarczy zmierzyć napięcie elektryczne błony komórkowej. Jeśli napięcie to wynosi poniżej -70 mV, to komórka posiada wystarczającą ilość energii potrzebnej do życia i do komunikacji z innymi komórkami. Wraz z postępowaniem procesów chorobowych napięcie to dochodzi często do wartości -50 mV. Przy napięciu -40 mV mogą już pojawić się bóle i stany zapalne. Na poziomie -15 mV komórka wykazuje tendencje do degeneracji, w wyniku czego powstają nowotwory.

Przyczyną obniżenia napięcia błony komórkowej jest, jak twierdzą Becker i Nordenstrom, kwaśne środowisko komórkowe. To oznacza, że w otoczeniu komórki jest za mało elektronów, a to prowadzi do zaburzenia równowagi zasadowo-kwasowej. Wraz z utratą napięcia błony komórkowej dochodzi w komórce do wzrostu ilości jonów sodu (Na+). Zjawisko to nosi nazwę hipernatremia.

Więcej o ciekawych informacji o częstotliwościach znajdziesz tu

Jak działa TimeWaver Frequency

Powyższa wiedza stanowi podstawę terapii z wykorzystaniem TimeWaver Frequency, która ma na celu dostarczenie energii do komórek w celu przywrócenie naturalnego napięcia błony komórkowej.

TimeWaver Frequency zawiera 200.000 częstotliwości mierzonych i wyrażonych w Hz (Hercach). Większa część z tych częstotliwość została opracowana przez dr. Nuno Ninę, portugalskiego specjalistę w zakresie medycyny integratywnej i biologii komórkowej. W swoich klinikach stosuje od lat mikroprądy o szerokim spektrum częstotliwości w terapii schorzeń zarówno na płaszczyźnie fizycznej jak i emocjonalnej. Z jego terapii skorzystało jak do tej pory 45.000 pacjentów z całego świata, czym mógł dowieść skuteczności tej metody.

Dr Nuno Nina wykorzystał i rozwinął w swojej terapii wiedzę dostępną już od ponad 100 lat. Terapia mikroprądami była z powodzeniem stosowana w USA na początku XX wieku. W tamtym czasie większość lekarzy wykorzystywała mikroprądy w leczeniu pacjentów. Naukowcem, który dowiódł już w latach 30-tych XX wieku, że terapia częstotliwościami usuwa z organizmu stany patogenne, był dr Royal R. Rife.

Dr Nuno Nina powiązał konkretne częstotliwości z dolegliwościami, tzn. ustalił, które częstotliwości są właściwe dla konkretnego zdrowego organu na poziomie fizycznym oraz konkretnej emocji na poziomie energetycznym. Uznał, że aplikując częstotliwości korespondujące z konkretnym organem bądź stanem emocjonalnym uzyska wsparcie pożądanego stanu. Tym pożądanym stanem jest wg Nuno Niny stan równowagi, który można osiągnąć przez przywrócenie w organizmie pierwotnego porządku.

W celu zwiększenia efektywności terapii z użyciem mikroprądów TimeWaver Frequency wykorzystuje możliwości diagnostyczne pola informacyjnego. W czasie rzeczywistym system ustala konkretne częstotliwości w zależności od aktualnych potrzeb danej osoby. System reaguje na bieżące wyniki analizy w polu informacyjnym i wysyła takie częstotliwości, jakich użycie jest w tym momencie najbardziej wskazane.

Obszary zastosowania TimeWaver Frequency

BÓLE

PSYCHIKA

UKŁAD IMMUNOLOGICZNY/ INFEKCJE

UKŁAD SERCOWO -NACZYNIOWY

SKÓRA

URAZY/KONTUZJE

DOLEGLIWOŚCI WEWNĘTRZNE

UKŁAD NERWOWY (MÓZG i NERWY)

Ważna informacja: Medycyna akademicka nie uznaje jeszcze terapii w polu informacyjnym oraz energetycznym, ich terapeutycznego znaczenia oraz skuteczności wszystkich wymienianych tu obszarów zastosowania z uwagi na brak wystarczającego aparatu pomiarowego z jednej strony oraz brak zgodnych z wymogami medycyny akademickiej dowodami naukowymi. Terapię w polu informacyjnymi oraz z zastosowaniem mikroprądów należy rozumieć jako wsparcie procesów uzdrawiania oraz osiągniecia i podtrzymania pożądanego stanu zdrowia a nie jako zastąpienie terapii proponowanej przez medycynę klasyczną.