Moduł merydianów

Według tradycyjnej medycyny chińskiej merydiany są kanałami przepływu energii, łączącymi ze sobą poszczególne organy i cały organizm w jedną, spójną i harmonijnie działającą całość. Stanowią niejako energetyczne „klucze” do organów. Moduł dostępny w TimeWaver analizuje poszczególne punkty energetyczne i akupunkturowe 12 głównych merydianów i ustala, które z nich są zablokowane i w jakim punkcie. W oparciu o wyniki analizy TimeWaver można sporządzić listę optymalizacyjną i umieścić ”wirtualne igły”, które mają stymulować merydiany w polu informacyjnym, w celu poprawy ich stanu w ciele fizycznym. Zatem terapia.

Zatem celem balansowania w gabinecie Tune-In jest poprawa przepływu energii w ciele i usunięcie blokad energetycznych na wymaganych poziomach.