Czym jest system TimeWaver Med ?

Twórcą systemu jest Marcus Schmieke, niemiecki fizyk i filozof, który w poszukiwaniu odpowiedzi na odwieczne pytanie sensu życia, udał się po studiach do Indii i tam studiował przez 12 lat księgi wedyjskie. Po powrocie zajął się mechaniką kwantową. Był też przez pewien okres asystentem genialnego niemieckiego fizyka Burkharda Heima, który zajmował się w swoich pracach m.in. polem informacyjnym.

W 2007 roku Schmieke zaprezentował nową technologię, w której wykorzystał m.in. osiągnięcia mechaniki kwantowej oraz teorię wszechświata Heima, składającą się z 12 wymiarów. Istota technologii TimeWaver polega na prowadzeniu analizy w przestrzeni energetycznej (w energetycznej macierzy kontrolującej/wymiar 5 i 6) i przestrzeni informacyjnej (globalnym polu informacyjnym/wymiar 7 i 8).

Więcej o tym czym jest pole informacyjne znajdziesz tu.

Od strony technicznej system TimeWaver Med wyposażony jest w zestaw składający się z lasera fotonów wraz z detektorem fotonów oraz zestaw dwóch generatorów szumów białych.

Laser fotonów z detektorem umożliwia przeprowadzenie analizy na poziomie kwantowym, ponieważ to w tym elemencie zachodzi efekt kwantowy, czyli wpływ świadomości na materię. Ten element systemu służy do przeprowadzenia analizy w przestrzeni informacyjnej (tj. w wymiarze 7 i 8 wg koncepcji Burkharda Heima).

Natomiast generatory szumów białych analizują informacje w przestrzeni energetycznej (tj. w wymiarze 5 i 6). Jeden z nich generuje wcześniej zeskanowane wzorce energetyczne analizowanego obiektu (może to być osoba, budynek, firma), drugi generuje wzorce wibracyjne pobrane z bazy danych. Następnie wzorce te są ze sobą porównywane a analiza wykazuje te aspekty istniejące w polu energetycznym, które wykazują największe odchylenia od informacji wzorcowej, czyli które z nich wymagają wsparcia, które są zablokowane, a które są wręcz szkodliwe.

Jak działa TimeWaver Med ?

Działanie systemu polega na porównaniu wzorców informacyjnych i energetycznych badanej osoby i porównanie ich z odnośnymi wzorcami z bazy danych. Baza danych obejmuje ponad 500 tysięcy wzorów informacyjnych. Celem analizy TimeWaver jest zbadanie korelacji, procesów i przyczyn chorób w polu informacyjnym. Gdy otrzymamy tą informację, dążymy do zrównoważenia jej w tym samym polu informacyjnym w celu przywrócenia zdrowej równowagi.

Dodatkowo system TimeWaver oferuje szereg modułów, które ułatwiają uzyskanie odpowiedzi na pytanie o przyczyny określonego problemu i sposobu jego zrównoważenia.

Dostępne są następujące moduły:

Aura Punkty energetyczneRelacje i związki 
Terapia dźwiękiemLinia czasuMerydiany 
Spójność organówWaveScreeningCoachingwheel

 

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny akademickiej medycyna konwencjonalna nie uznaje istnienia pól informacyjnych, ich znaczenia medycznego oraz systemu TimeWaver Med wraz z jego opisanymi tutaj zastosowaniami. Dotyczy to również przedstawionych tutaj teorii o szumach, efektach kwantu świetlnego, medycyny energetycznej i częstotliwościowej, bioenergii, rezonansów ze świadomością, spójności narządów, fal skalarnych, wzorów drgań, fal czasowych, genetyki falowej, fantomowego DNA, fal skrętnych oraz prac takich naukowców jak Burkhard Heim, dr Mikołaj Kozyriew, Nikola Tesla, Aaron Antonowski, Günther Haffelder, prof. Robert G. Jahn, dr Rupert Sheldrake, prof. Kaznacheev, prof. Trofimov, prof. Gariaev i Marcus Schmieke w odniesieniu do wyżej wspomnianych teorii i ich realizacji technicznych. Medycyna pól informacyjnych nie odnosi się do organizmu fizycznie, lecz działa wyłącznie w wymiarze informacyjnym człowieka. Jej celem nie jest rozpoznanie i złagodzenie chorób lub zapobieganie im, lecz analiza i leczenie zaburzeń w polu informacyjnym. Przytoczone tutaj wypowiedzi nie mają znaczenia medyczno-diagnostycznego, prewencyjnego lub terapeutycznego. Obserwowane ewentualnie skutki należałoby interpretować z punktu widzenia medycyny akademickiej jako efekt placebo. TimeWaver Med nie zastępuje badania i rozpoznania lekarskiego i nie dostarcza informacji zdrowotnych.