Tune In

Pojęcie TUNE IN [z ang. dostroić] stanowi najbardziej precyzyjne określenie, tego czym się zajmuję w mojej pracy w przestrzeni informacyjnej i częstotliwości.

edyta derecka timewaver healy terapia medytacja - mindfulness

TUNE IN to dostrajanie do uzdrawiającej świadomości, energii i wibracji. To dostrajanie do przenikających nas pól nieograniczonych możliwości i życiowej energii.

edyta derecka timewaver healy terapia wave pole informacyjne

Wraz z poznawaniem zasad mechaniki kwantowej niektórzy naukowcy doszli do wniosku, że wyjaśnienie pewnych zjawisk zachodzących w fizyce, chemii i biologii może stać się zrozumiałe, jeśli przyjmiemy, że wokół nas istnieje pole, które wszystko przenika i spaja. Wener Heisenberg nazwał je w swoich późniejszych badaniach pierwotnym polem. Fizyk Burkhard Heim nadał mu nazwę pola informacyjnego. Biolog Rupert Sheldrake określił je mianem pola morfogenetycznego. Joe Dispenza nazywa je w swoich książkach polem nieskończonych możliwości, kwantowym polem potencjalności. To, czy określona rzeczywistość zamanifestuje się, zależy od tego, czy skierujemy na nią świadomość i przywołamy ją z pola nieskończonych możliwości. Przyciągamy tą rzeczywistość, która z nami najlepiej rezonuje, tj. tą do której w danej chwili jesteśmy najlepiej dostrojeni. Wyniki badań wskazują ponadto, że rezonujemy także nieświadomie. Jeśli w podświadomości zakotwiczone są pewne wzorce, one też powodują przyciągnięcie określonej rzeczywistości. Jeśli pragniemy świadomie zaczerpnąć z obfitości tego pola nieograniczonych możliwości, należy świadomie skierować uwagę na pożądaną rzeczywistość. W ten sposób podwyższamy prawdopodobieństwo, że określone zdarzenie się zamanifestuje.

Aby pełniej uzmysłowić sobie naturę dostrajania się do pożądanej rzeczywistości, trzeba wyjaśnić, jak to jest możliwe, że z pewnymi zdarzeniami, istniejącymi w polu informacyjnym, rezonujemy bardziej, z innymi mniej a z niektórymi w ogóle nie rezonujemy.

Otóż badania fizyków kwantowych pokazują, że materia, czyli wszelkie przedmioty martwe oraz ożywione włącznie z naszymi ciałami są w 99,999999999 % informacją i energią. Tylko niewielki ułamek materii, sporo poniżej jednego procenta, to jądra atomowe i elektrony wirujące wokół tych jąder z gigantyczną prędkością. Elektrony w atomie są w ciągłym ruchu. Krążąc wokół jąder poddane są dodatkowo siłom przyciągania i odpychania jednocześnie. To wszystko powoduje, że atom, który obejmuje jądra i wirujące elektrony, nie jest ciałem statycznym, lecz jest w ciągłej wibracji. W wyniku wibracji powstaje energia, która ma naturę falową. Jako fala charakteryzuje się konkretną długością fali. Długości tych fal określają częstotliwości. Połączenie tych wibracji, energii i częstotliwości ze świadomością umożliwia dostrajanie się do pola informacyjnego i przyciągnięcie do siebie pożądanego efektu.

Proces ten można porównać do kropli wody spadającej na taflę wody, powodując na niej powstanie fal. Tą kroplą jest myśl lub intencja, natomiast wodę stanowią te możliwości, z którymi rezonujemy. Jeśli energia fali utworzona na wodzie przez naszą myśl napotka na wodzie inną falę o takiej samej energii, to zostanie wzmocniona. W przeciwnym wypadku fala słabnie i wygasza się. A zatem dążąc do uzyskania rezonansu harmonicznego, czyli uzyskania wzmocnienia efektu jakiegoś działania, należy dostroić energię do energii pożądanego zdarzenia.

Jeśli myśl lub intencja posiada odpowiednią ilość energii, to odczuwalnym efektem może być wsparcie procesów istniejących lub wywołanie nowych procesów z pola informacyjnego. 

Tune In edyta derecka timewaver healy terapia pole informacyjne częstotliwości

TUNE IN to szeroko pojęty proces dostrajania do nowych wzorców energetycznych w polu informacyjnym. To zastępowanie niechcianych wzorców wzorcami pożądanymi.

Tune In edyta derecka timewaver healy terapia pole informacyjne fale mózgowe

Skoro pole informacyjne to most między duchem i świadomością z jednej strony a materią z drugiej strony, to zmiany pewnych schematów informacyjnych w świadomości zamanifestują się odczuwalną zmianą na poziomie fizycznym.

Reasumując: TUNE IN to proces dostrajania się do pożądanej rzeczywistości.

Istnieją różne metody kreowania rzeczywistości. Wszystkie one stanowią proces duchowy, który wymaga dość dużo czasu i własnej pracy. W TUNE IN proponuję metodę terapii w polu informacyjnym opartą na technologii przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu mechaniki kwantowej, częstotliwości i energii mikroprądów. Celem terapii jest określenie patogennych wzorców energetycznych, ustalanie, co dokładnie nam szkodzi na poszczególnych poziomach funkcjonowania.


Mając konkretne informacje, można szybciej rozpocząć proces zmiany, który polega na uzdrowieniu ciała, duszy i umysłu. Może się zdarzyć, że proces ten spowoduje m.in. odnalezienie swojego powołania i sensu życia oraz głębokiego zrozumienia na płaszczyźnie duchowej. A jeśli tak się zdarzy, wówczas uznam, że terapia osiągnęła swój najwyższy cel.