Moduł spójności organu

Zgodnie ze współczesnym stanem badań, każdy organ posiada określone pole elektromagnetyczne, tzn. pole, które jest wynikiem wibracji ładunków elektrycznych. Celem analizy spójności organu jest ustalenie jakości pola energetycznego w polu informacyjnym oraz analiza powiązania każdego z organów ze zdrowym polem informacyjnym badanej osoby. W wyniku analizy otrzymuje się informacje, które grupy organów są niedoregulowane, które przeregulowane oraz te, w których nie ma przepływu energii. Analiza wykazuje też, które organy są w równowadze i wykazują wewnętrzną spójność. Ale to nie wszystko. Analiza pozwala na sporządzenie listy środków balansujących, czyli wibracji, które następnie wysyłane są w pole informacyjne i optymalizują funkcje organów.