Częstotliwość DNA 150 MHz - terapia wg Dietera Broersa

Aparat 150 MHz skonstruowany przez niemieckiego biofizyka Dietera Broersa jest urządzeniem medycznym. Terapia przy zastosowaniu aparatu 150MHz polega na generowaniu przez urządzenie częstotliwości 150 MHz, której zadaniem jest przywrócenie DNA do jego pierwotnego stanu i w konsekwencji regenerację organizmu.

Około 40 lat temu Dieter Broers, niemiecki biofizyk odkrył, że częstotliwość 150MHz ma niezwykły wpływ na nasz organizm. Opracował specjalną terapię przy zastosowaniu modulowanej częstotliwości 150 MHz. Terapia w sposób widoczny redukowała bóle i dolegliwości różnego rodzaju i prowadziła do regeneracji organizmu. 

D. Broers nie wiedział wtedy, dlaczego ta konkretna częstotliwość ma tak pozytywne działanie dla naszego organizmu. Dopiero 20 lat temu odkryto, że 150 MHz to częstotliwość naszego DNA. A przecież to DNA zawiera matrycę czyli plan budowy dotyczący stabilności wszystkich komórek, organów i systemów w naszym organizmie. 150 MHz przywraca DNA do tzw. tzw. ustawień fabrycznych. 

Poniżej prezentuję materiał w formie podkastu, z którego dowiesz się: 

– czym jest dla nas ta konkretna częstotliwość 150 MHz,

– co 150MHz powoduje w naszym organizmie zarówno na poziomie fizycznym jak i duchowym,

– co zaburza zdolności samoregulacji organizmu

– o tym jak my ludzie , jesteśmy odbiciem makrokosmosu i naszej jedności z wszechświatem 

– na koniec uraczę Ciebie pięknym przykładem, jak działa terapia 150 MHz na przykładzie pewnej wzruszającej opowieści, jaką opowiedział Dieter Broers, twórca urządzenia 150MHz w jednym z wywiadów z nim:  

Terapeutyczne działanie aparatu 150MHz Dietera Broersa polega na poddaniu obszaru dotkniętego dolegliwością polem oddziaływania modulowanych fal o częstotliwości 150MHz, która jest częstotliwością DNA. DNA zawiera plan budowy organizmu. W DNA jest zapisana właściwa dla danego organizmu sekwencja aminokwasów w białkach.

150mhz Dieter Broers

150MHz dostarcza energię do organizmu i przywracając w komórkach właściwe napięcie błon komórkowych, przywraca DNA do tzw. ustawień fabrycznych. W wyniku działania częstotliwości 150MHz dochodzi do efektu rezonansu. Komórka osłabiona komórka rozpoznaje, że jej stan faktyczny odbiega od stanu pożądanego, i inicjuje proces samoregulacji.  Organizm regeneruje się w wyniku aktywacji zdolności samouzdrawiania.

Terapię przy wykorzystaniu aparatu 150 MHz D. Broersa można stosować zarówno w przypadku dolegliwości fizycznych jak i na płaszczyźnie psychicznej w celu wsparcia procesu dotarcia do głębszych przyczyn fizycznych dolegliwości. Badania kliniczne nad terapeutycznym działaniem częstotliwości 150 MHz wykazały, że w wielu przypadkach okazała się ona skuteczna w przypadku dolegliwości fizycznych typu: artroza, bóle reumatyczne, urazy kości (tworzenie kostniny), przyśpieszanie gojenia ran, obrzęki.

150 MHz D. Broersa bóle