Blog

3 września 2022

Szyszynka

Szyszynka jest według naukowców, zajmujących się wnikliwie znaczeniem tego organu dla ludzkiego organizmu, jednym z najważniejszych organów.  W fazie prenatalnej pojawia się krótko po powstaniu serca jako drugi organ w ciele a pierwszy w mózgu. Reguluje pracę całego organizmu dzięki swojej właściwości synchronizacji innych organów. To w niej dochodzi do syntezy melatoniny, serotoniny a pewnych okolicznościach także neuroprzekaźnika DMT, zwanego molekułą duszy.  Szyszynka to też nasze trzecie oko. To siedziba widzenia intuicyjnego. Dobrze funkcjonująca szyszynka pozwala łatwiej wchodzić w stany medytacyjne i łączenia się ze swoim wyższym ja. Dodatkowo mają nam w tym pomagać drobne kryształy magnetytu, umożliwiające, że w […]
2 października 2020

Pole informacyjne

Żeby uzmysłowić sobie, czym jest pole informacyjne i na czym polega terapia w tym polu, należy poświęcić nieco uwagi fizyce kwantowej. Otóż jedną z zasadniczych różnic między fizyką tzw. klasyczną, czyli newtonowską, której wyniki są weryfikowalne tylko w czterech wymiarach, a fizyką kwantową, jest rola obserwatora. Fizyka klasyczna nie uwzględnia w swoich założeniach osoby biorącej udział w zdarzeniu fizycznym. Na wynik eksperymentu na zasadach fizyki klasycznej nie ma żadnego wpływu to, czy obserwator ogląda zdarzenie, np. tor kuli po równi pochyłej, czy też nie. Wynik będzie taki sam. Natomiast w fizyce kwantowej obserwator jest częścią zdarzenia fizycznego i okazuje się, […]
2 października 2020

Częstotliwości

Już Heraklit, grecki filozof, zwrócił uwagę już 2,5 tys. lat temu w słynnej sentencji „panta rhei!“ [wszystko płynie] na to, że materia nie jest stała, lecz jest w ciągłym ruchu. Natomiast Tesla i Einstein wskazali już całkiem konkretnie na wibracje i częstotliwości, jako te dwa zjawiska fizyczne, których zbadanie może okazać się bardzo korzystne dla ludzkości. Nikola Tesla stwierdził: „If you want to find the secrets of the Universe, think in terms of energy, frequency and vibration” [Jeśli chcesz poznać tajemnice Wszechświata, myśl w kategoriach częstotliwości energii i wibracji], natomiast Einstein przepowiadał: „Die Medizin der Zukunft wird eine Medizin der […]
27 grudnia 2020

Częstotliwości fal mózgowych

Mózg człowieka oraz kwestia, gdzie konkretnie znajduje się ludzka świadomość w ciele fizycznym, zajmuje naukowców od bardzo dawna. Badacze od lat zajmują się fenomenem świadomego myślenia i starają się umiejscowić poszczególne procesy myślowe świadome bądź podświadome w konkretnych obszarach mózgu. Ustalenie, gdzie mieszczą się konkretne uczucia, emocje i nastroje, jak powstają pewne stany psychiczne i stany świadomości, jak je wzmacniać i jak osłabiać doprowadziło naukowców do rozpoczęcia badań nad falami mózgowymi, tj. aktywnością bioelektryczną mózgu. Człowiek przez całą dobę, niezależnie od tego co robi i w jakim stanie psychicznym i świadomości się znajduje, wchodzi w różne fazy tych fal. I […]