Coachingwheel (koło równowagi życia)

Moduł koła równowagi życia (coachingwheel) to graficzny obraz poszczególnych aspektów/elementów naszego życia, przedstawiony w postaci koła podzielonego na kilka sektorów. Każdy z sektorów reprezentuje jeden z najistotniejszych obszarów ludzkiego życia. Z obserwacji wynika, że brak równowagi poszczególnych elementów prowadzi w dłuższej perspektywie do poważniejszych problemów, które w efekcie mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Analiza w oparciu o koło równowagi życia (coachingwheel) pomoże ustalić: