Moduł linii czasu

Moduł linii czasu analizuje w polu informacyjnym punkty w czasie na linii życia człowieka, które mogą rezonować z danym problemem. Celem balansowania na linii czasu jest ustalenie ewentualnych blokad lub zakłóceń w polu informacyjnym, które mogły mieć miejsce w przeszłości w formie konkretnego zdarzenia (najczęściej zdarzenia traumatycznego). W module tym zdarzenia ujęte są w porządku liniowym. Z uwagi na to, że oś czasu w tym modelu stanowi linię podziału a tym samym punkt styku między przestrzenią trójwymiarową a wyższymi wymiarami pola informacyjnego, zatem wg założeń twórcy systemu TimeWaver jej obserwacja – skierowanie na nią świadomej uwagi – ma szczególne znaczenie.