Moduł analizy aury

moduł aury TimeWaver Edyta Derecka gabinet medycyny informacyjnej

Moduł analizy aury odzwierciedla stan energetyczny poszczególnych centrów energetycznych w częstotliwościach widzialnego światła i graficznie odzwierciedla rozkład tego światła w formie aury. Według założeń tradycyjnej medycyny chińskiej (TCM) nasze czakry (centra energetyczne) są bezpośrednio powiązane z różnymi układami hormonalnymi, gruczołami, ośrodkami nerwowymi i poszczególnymi organami. W tym module analizowanych jest 7 głównych czakr. Celem analizy jest ustalenie, które z nich funkcjonują optymalnie, które są albo zablokowane, bądź nie mają wystarczającej ilości energii. Analiza dostarcza też informacje, z czego wynika powód blokady i brak energii.

Do poszczególnych czakr są przypisane właściwe im barwy, gruczoły, organy i hormony oraz obszary życia, charakterystyczne dla tych centrów energetycznych. Celem tego modułu jest uzyskanie takich wskazań , które pozwolą m.in. wyciągnąć wnioski dotyczące funkcjonowania systemu hormonalnego i ośrodków nerwowych danej osoby oraz jej ogólnej kondycji emocjonalnej.