O mnie

Droga do odnalezienia zajęcia, które będę wykonywać z pasją i które stanie się moim prawdziwym powołaniem, jest długa i kręta i wcale nieoczywista. W przeszłości dokonywałam wyborów, które po jakimś czasie oceniałam jako dość przypadkowe i pozbawione głębszego sensu. Często miałam wrażenie, że płynę pod prąd, choć niemal zawsze wkładałam olbrzymi wysiłek w realizację zadań na mojej drodze życiowej. Dłuższy czas uważałam, że te najistotniejsze wybory, jakich dokonałam w swoim życiu, nie były trafne. Co gorsza, miałam sobie wtedy za złe, że nie uczę się na moich „błędach”.

Z czasem zaczęłam też odczuwać dysonans między tym, co robię i jak żyję, a tym jak chciałbym żyć i czym chciałabym się zajmować. Kiedy rozdźwięk ten stał się zbyt duży, aby móc go nadal ignorować, rozpoczęłam świadomą wędrówkę w poszukiwaniu sposobów odzyskania harmonii umysłu, ciała i ducha.

Pracując w przeszłości na uniwersytecie i prowadząc badania naukowe wyrobiłam w sobie nawyk czerpania wiedzy ze sprawdzonych źródeł i nieprzyjmowania bezkrytycznie poznanych treści. Zawsze starałam się sprawdzić, czy osoba, stojąca za danymi treściami, jest wiarygodna i na ile prezentowane treści mają naukowe potwierdzenie. I tak, opierając się na moich nawykach naukowych, poszukiwałam balansu w życiu i dotarłam do wiedzy z zakresu fizyki kwantowej, biofizyki, biologii, epigenetyki, psychologii pozytywnej, filozofii kwantowej, psychosomatyki i somatopsychologii, tradycyjnej medycyny chińskiej i totalnej biologii. Głębiej też zaczęłam eksplorować systemy filozoficzne Dalekiego Wschodu  z uwagi na ich głębokie powiązanie z intrygującymi mnie koncepcjami filozofii kwantowej.

 

Jednocześnie zauważyłam pewną zależność, nad którą zaczęłam się intensywniej zastanawiać. Otóż większość osób, którymi się inspirowałam, regularnie medytowały. Wszystkie też podkreślały duże znaczenie medytacji i wejście w pole serca w ich rozwoju i zrozumieniu siebie i świata. Osoby te podkreślały, że prawidłowo prowadzone medytacje lub modlitwy stanowią drzwi do innego wymiaru, do wymiaru poza czasem i przestrzenią. Z lektury książek dr Joe Dispenzy, z jego wykładów i szkoleń zrozumiałam, że jest to możliwe. Na podobne treści natknęłam się także m.in. na wykładach dr Urlicha Warnke oraz na kursie prowadzonym przez Dietera Broersa i Gregga Bradena. Ponieważ na zaawansowane warsztaty medytacji z dr Joe Dispenzą nie udało mi się w tamtym czasie dostać, dlatego zdecydowałam się na warsztaty stacjonarne obejmujące kurs podstawowy i zaawansowany prowadzone przez Klaudię Pingot. I okazało się to być bardzo dobrym wyborem.

 

certyfikat edyta derecka timewaver healy terapia gabinet Tune In

 

 

Zmiany, jakich zaczęłam doświadczać w wyniku praktykowania medytacji, spowodowały, że jeszcze bardziej wgłębiłam się w specyfikę mechaniki kwantowej, koncepcje filozofii kwantowej, zjawisko splątania kwantowego, a w szczególności znaczenie obserwatora, tj. świadomości, dla wyniku eksperymentu. 

Wiedza, jaką zdobyłam dzięki poznaniu teorii takich naukowców, jak Wener Heisenberg, Albert Einstein, Carl Friedrich von Weizsäcker, Erwin Schrödinger, Burkhard Heim, Anton Zellinger, Hans-Peter Dürr i wreszcie niezwykły Dieter Broers, spowodowała, że zwróciłam uwagą na możliwości medycyny informacyjnej i energetycznej. Tym sposobem trafiłam na technologię TimeWaver, w której dostrzegłam niewyobrażalny wręcz potencjał terapeutyczny. 

TimeWaver jest urządzeniem radionicznym, co oznacza, że daje możliwość połączenia materii i świadomości za pośrednictwem pola informacyjnego.  

Wgłębiając się w możliwości jakie daje analiza pola informacyjnego danej osoby na wielu płaszczyznach i w kilku wymiarach, których medycyna akademicka nie uznaje, a które ewidentnie istnieją, dostrzegłam bardzo szybko, jak niebywały potencjał terapeutyczny kryje w sobie technologia TimeWaver. Nie tylko umożliwia poprawę jakości życia i wsparcie procesu zmian, lecz także wskazuje na istnienie, przyczyny i miejsce występowania blokad, przy uwzględnieniu poszczególnych płaszczyzn funkcjonowania człowieka.

 

 


Rozumiejąc, jak ważna jest rola świadomości w procesie łączenia się z polem informacyjnym, doszłam do wniosku, że należy zgłębić także techniki stosowane przez konsultantów Kronik Akaszy w trakcie odczytów dla klientów. Wzięłam wówczas udział w odpowiednim szkoleniu, ukończonym uzyskaniem certyfikatu konsultanta Kronik Akaszy. I tak zdobyłam nowe spojrzenie na naturę pola informacyjnego oraz nowe narzędzia, które wdrażam w procesie terapeutycznym.

I tak, patrząc wstecz, widzę wyraźnie, że podejmowane przeze mnie w przeszłości wybory wcale nie były takie przypadkowe i pozbawione głębszego znaczenia, jak mi się kiedyś wydawało.

Już w trakcie studiów germanistycznych na UMK w Toruniu najbardziej zajmowała mnie filozofia, zwłaszcza filozofia idealistyczna. Pracę magisterską oparłam w przeważającej części na psychoanalizie Sigmunda Freuda. W mojej rozprawie doktorskiej badałam Novalisa, niemieckiego pisarza i poetę z okresu romantyzmu, który podobnie jak najwięksi fizycy kwantowi postawił sobie m.in. za cel opracować teorię wszystkiego, opracować wzór wyjaśniający i obejmujący funkcjonowanie wszechświata.

Pracując wiele lat jako tłumacz miałam też okazję zgłębić tematy, których zgłębianie nie przyszłoby mi w tamtym czasie nawet do głowy. Znajomość języka niemieckiego otworzyła mi poniekąd drzwi do przestrzeni medycyny informacyjnej i częstotliwości, którą reprezentuje technologia TimeWaver. Trzeba bowiem wspomnieć, że prawie wszystkie szkolenia przygotowujące do terapii w oparciu o system TimeWaver, prowadzone są na terenie Niemiec przez niemieckich specjalistów.

 

A ponieważ technologia ta wciąż się rozwija, a poznanie najnowszych koncepcji terapeutycznych możliwe jest często wyłącznie w języku niemieckim, to wreszcie zrozumiałam, dlaczego wiele lat temu, wybierając kierunek studiów, wybrałam germanistykę a nie matematykę, jak planowałam jeszcze pisząc maturę.

Dzięki temu mam szansę być na bieżąco z najnowszym stanem wiedzy i narzędziami wykorzystywanymi w niemieckiej medycynie informacyjnej, która jest na bardzo wysokim poziomie. Łącząc terapię w polu informacyjnym z terapeutycznymi możliwościami mikroprądów oraz dodatkowymi technikami, wspomagającymi utrwalanie procesu zmiany, skutecznie pomagam osobom, które takiej pomocy potrzebują.

Buy now