Częstotliwości fal mózgowych

Granatowe tło z gwiazdami i iluminacją częstotliwości drgań
Częstotliwości
2 października 2020
szyszynka aktywacja trzecie oko
Szyszynka
3 września 2022
Granatowe tło z gwiazdami i iluminacją częstotliwości drgań
Częstotliwości
2 października 2020
szyszynka aktywacja trzecie oko
Szyszynka
3 września 2022
czestotliwości fal mozgowych fale delta theta gamma alfa TimeWaver Healy

silhouette of virtual human on brain delta wave form 3d illustration , represent meditation and deep sleep therapy.

Mózg człowieka oraz kwestia, gdzie konkretnie znajduje się ludzka świadomość w ciele fizycznym, zajmuje naukowców od bardzo dawna. Badacze od lat zajmują się fenomenem świadomego myślenia i starają się umiejscowić poszczególne procesy myślowe świadome bądź podświadome w konkretnych obszarach mózgu. Ustalenie, gdzie mieszczą się konkretne uczucia, emocje i nastroje, jak powstają pewne stany psychiczne i stany świadomości, jak je wzmacniać i jak osłabiać doprowadziło naukowców do rozpoczęcia badań nad falami mózgowymi, tj. aktywnością bioelektryczną mózgu.

Człowiek przez całą dobę, niezależnie od tego co robi i w jakim stanie psychicznym i świadomości się znajduje, wchodzi w różne fazy tych fal. I tak ustalono, że aktywność mózgu jest związana z jakością sygnału elektrycznego, jaki generują komórki mózgu. Mózg generuje fale różnej długości, w zależności od tego, w jakim się znajduje stanie pobudzenia.

Już w latach 70-tych ubiegłego stulecia naukowcy zainteresowali się falami mózgowymi i rozpoczęli badania w tym zakresie. Obecnie panuje wśród neurobiologów zgoda co do tego, że mózg człowieka funkcjonuje w różnych zakresach fal mózgowych, które można podzielić na następujące fale:

 • Fale delta

  obejmujące zakres częstotliwości 0,5 – 3 Hz, są najwolniejszymi falami mózgowymi i są powiązane z fazą głębokiego snu bez marzeń sennych. Dla człowieka ta faza snu jest niezwykle istotna, bo właśnie w niej zachodzi większość procesów regeneracyjnych w organizmie. Fale delta rejestruje się także podczas bardzo głębokiej medytacji. Zaburzenia tej fazy prowadzą do różnych chorób, jak np. schizofrenii, cukrzycy, padaczki, depresji.

 • Fale theta

  obejmują zakres częstotliwości 4-7 Hz. Występują podczas snu średniej głębokości, medytacji i transu. Mózg, będąc pod wpływem fal theta, ma dostęp do nieświadomych zasobów. W tym stanie ma miejsce kreatywne myślenie, spontaniczne napływ pomysłów a także przekonanie duchowego połączenia z „czymś większym”. Fale mózgowe theta są też bardzo istotne w procesie zmiany przekonań to.

 • Fale alfa

  wynoszą od 8 do 12 Hz, która jest charakterystyczna dla stanów medytacyjnych. Fale alfa to główny rytm umysłu, jaki obserwuje się u zrelaksowanych dorosłych osób. Aktywność mózgu na tej częstotliwości związana jest z kreatywnym myśleniem, gdyż ułatwia synchronizację obu półkule mózgowych. Wspiera stany dobrego samopoczucia, spokoju i pozytywnego myślenia.

 • Fale beta

  Za dnia doświadczamy najczęściej fal beta (13-30 Hz), które sygnalizują zwykłą aktywność umysłową w stanie rozbudzonym. Jest to tzw. stan gotowości, działania, uczenia się, podejmowania decyzji. Przy niskiej amplitudzie tych fal człowiekowi towarzyszy brak koncentracji. Wysokie fale beta są charakterystyczne dla złości czy irytacji.

 • Fale gamma

  To fale o częstotliwości od 30 Hz do 80–100 Hz. Fale te Fale te towarzyszą tym wszystkim aktywnościom mózgu, które są związane z czynnościami wykonywanymi z pasją, niejako w stanie tzw. flow. Wysoką aktywność fal gamma zaobserwowano u tybetańskich mnichów buddyjskich w trakcie medytacji. Towarzyszą one też niezwykłym nadzmysłowym, stanom umysłu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w ten rodzaj fal można wejść poprzez wywołanie w swoim umyśle stanów dogłębnej wdzięczności, miłości, współczucia czy radości.

Z powyższych opisów wynika wyraźnie, jak bardzo istotna jest dla człowieka aktywność mózgu zarówno w wyższych częstotliwościach powyżej 30 Hz, jak również w częstotliwościach niskich w zakresie od 0,5 do 12 Hz.

Warto przy tym podkreślić, że większość ludzi spędza cały dzień, będąc pod wpływem działania fal mózgowych beta. Zwykła aktywność prywatna i zawodowa mocno określona jest przez emocje i stany związane i wynikające z lęku, stresu, poczucia winy, bądź obwiniania. Emocje te są tak silne, że zmiana fal mózgowych na fale, które będą wspierać pozytywne myślenie i procesy regeneracyjne, jest często prawie niemożliwa. Do tego dochodzą problemy ze snem, które utrudniają, bądź czasem wręcz uniemożliwiają głęboką regenerację organizmu. A regeneracja fizyczna ma miejsce właśnie podczas obniżenia częstotliwości fal mózgowych, czyli podczas głębokiego snu.

Dla przykładu podaję jedynie niektóre spośród kilkuset częstotliwości fal mózgowych, które odpowiadają lub wspierają osiągnięcie pożądanych stanów i które wydały mi się szczególnie ciekawe:

5,5 Hz  Wizje koniecznych procesów wzrostu
6,3 Hz  Szybkie uczenie się, wsparcie procesu zapamiętywania i ogólnie pamięci,  projekcje psychiczne i astralne
7,0 Hz  Przyśpieszone uczenie się, lepsza wydajność pamięci
7,5 Hz  Medytacja prowadzona, kreatywność w sztuce / wynalazkach, muzyce, kontakt z duchowymi formami świadomości
7,83 Hz  Rezonans Schumanna
8,0 Hz  Obszar alfa – regresja do wcześniejszych faz życia
8,3 Hz  Wizualizacja obiektów umysłowych
9,0 Hz  Bycie świadomym przyczyn braku równowagi organizmu
10,5 Hz Uzdrawianie ciała
35 Hz  Balansowanie chakr, stymuluje jasność myśli / funkcje mentalne
38 Hz  Uwalnianie endorfin
55 Hz  Joga Tantry, stymulacja siły Kundalini
70 Hz  Projekcje psychiczne i astralne
80 Hz  Powiązanie czasu i przestrzeni, orientacja
83 Hz  Otwarcie  3-go oka

edyta derecka timewaver healy terapia wave pole informacyjne

Na tym jednak się nie kończy wpływ częstotliwości na mózg człowieka a tym samym na jego fizyczne, psychiczne i duchowe samopoczucie. Istnieje jeszcze wiele innych wyższych częstotliwości fal mózgowych, powyżej 100 Hz. Oto ich działanie niektórych z nich:

Tune In edyta derecka timewaver healy terapia pole informacyjne fale mózgowe

105 Hz Przegląd kompleksowych sytuacji
196 Hz Uczucie dużego uspokojenia
247 Hz  Uczucie pokoju
333 Hz Inspiracja do ekstazy
348 Hz Uczucie miłości
440 Hz Zrozumienie
494 Hz Duchowe przebudzenie
528 Hz Stymuluje wzmocnienie jedności DNA
635 Hz Stymuluje funkcje przysadki
637 Hz Stymuluje wzmocnienie jedności DNA
662 Hz Stymuluje funkcjonowanie szyszynki
698 Hz Silne uczucie miłości
794 Hz Silna wola
880 Hz Nieograniczona moc wyobraźni
988 Hz Uduchowienie
1925 Hz Uczucie olśnienia, także euforia

To tylko niektóre wybrane zakresy oddziaływania na człowieka poszczególnych częstotliwości. Niektóre z nich mają jednak bardzo szerokie spektrum pozytywnego oddziaływania. Taką częstotliwością jest np. 7,83 Hz – czyli tzw. Rezonans Schumanna. Poniżej zakres działania tej częstotliwości:

– Wzrost stanu świadomości
– Równowaga psychiczna, spokój i duża koncentracja przy zwiększonej pojętności
– Zachowanie stabilnego zdrowia
– Zdolność koncentracji
– Aktywacja metabolizmu komórek
– Pobudzenie procesów samoleczenia własnego organizmu
– Stymulacja hormonów anti-aging, melatoniny i DHEA
– Ochrona przed szkodliwymi wpływami środowiska
– Pomoc przy zaburzeniach w nauce, względnie zwiększenie zdolności do nauki
– Wzmocnienie układu odpornościowego

Znając wpływ poszczególnych częstotliwości na organizm człowieka i wiedząc, z jakimi problemami zmaga się dana osoba, można skutecznie pomóc w pokonaniu problemów.

Terapia TimeWaver Frequency umożliwia ustalenie deficytów dla danej osoby. Na tej podstawie konstruowany jest protokół z wybranymi częstotliwościami, których dana osoba najbardziej potrzebuje. Następnie mikroprądy są przekazywane za pośrednictwem elektrod, które osoba poddana terapii trzyma w dłoniach. Cała terapia jest przyjemna i relaksacyjna, a jej skutki odczuwalne są już po zabiegu. Terapia wymaga jednak powtórzenia w zależności od tego, jak długotrwały i mocny był dany temat.

Terapię wsparcia konkretnych zakresów fal mózgowych można też przeprowadzić we własnym zakresie posługując się urządzeniem Healy. Healy stanowi, ogólnie rzecz biorąc, niejako urządzenie terapeutyczne TimeWaver Frequency, które zostało zminiaturyzowane do wielkości połowy smartfonu oraz przystosowane do codziennego użytkowania. Osoby, dysponujące urządzeniem medycznym Healy mają możliwość wgrania opracowanego przeze mnie programu terapeutycznego, obejmującego wszystkie częstotliwości pracy mózgu. Ponieważ Healy łączy w sobie potencjał analizy w polu informacyjnym, to spośród tych wszystkich kilkuset częstotliwości aktywności mózgu wybierane są tylko te częstotliwości, jakie są najbardziej potrzebne dla właściciela Healy.

Protokół terapeutyczny może zatem obejmować zarówno wyłącznie niskie fale mózgowe, w których ustalono deficyt, a zatem fale delta, theta i alfa. Może zawierać też częstotliwości, jakie zaliczane są do fal gamma mózgu. Można też poddać się wyłącznie uzdrawiającym właściwościom częstotliwości 7,83 Hz, znanej jako rezonans Schumanna.

Ciekawym i wartym spróbowania rozwiązaniem dla osób praktykujących medytacje jest poddanie się mikroprądom o niskich częstotliwościach, mieszczących się w zakresie fal theta i delta. Program ma na celu wzmocnienie efektu medytacji. Protokół można zastosować w trakcie medytacji lub na krótko przed nią.